Obec Bavory


Půvabná vinařská obec na jižní Moravě s překrásnou přírodní scenérií leží na úpatí Pavlovských kopců a nachází se přímo v centru významné lokality Chráněné krajinné oblasti Pálava. Obec ve výšce 230 m nad mořem leží pět kilometrů severně od Mikulova. Tudy také, v blízkosti dnešní silnice 52 Brno–Mikulov–Vídeň, v minulosti vedla důležitá obchodní cesta.

Pod jihozápadním svahem bájné Stolové hory, která je součástí Národní přírodní rezervace Tabulová, se vyskytuje většina význačných biotopů Pálavy (skály, skalní, drnové a luční stepi i stepní lada) s bohatým zastoupením chráněných druhů rostlin i živočichů. Menší enklávu teplomilné vegetace pak chrání Přírodní památka Anenský vrch.

O starobylé osadě na mikulovském panství jsou zmínky již ze 13 století. První doložené písemné prameny ji datují do roku 1322, je zvána Pairdorf. Archeologické nálezy však dokládají přítomnost člověka již za doby kamenné, sídliště z mladší doby bronzové (severní část obce), také byly nalezeny doklady kultury volutové a výskyt četných popelnicových polí.

Farní kostel svaté Kateřiny pochází z roku 1742, původně byl postaven jako kaple na místě starší gotické stavby, věž byla přistavěna v roce 1791. Dalšími státem chráněnými památkami zde jsou socha svatého Jana Nepomuckého, boží muka u hřbitova a kaplička u státní silnice Brno–Mikulov.

Obyvatelé Bavor pěstovali ve vinohradech pod Pálavou vinnou révu již odnepaměti. Svá, většinou bílá vína prodávali hostinským v sousedství a obchodníkům. Sama obecní pečeť Bavor – věž kostela mezi dvěma révovými ratolestmi – také odkazuje na vinařskou tradici. Obec si dodnes uchovává zemědělský a vinařský ráz. V současné době žije v Bavorech necelých 400 obyvatel.

Vesnice se nachází 5 km od města Mikulov a 40 km jižně od jihomoravské metropole Brna (na hlavní trase Brno–Mikulov–Vídeň).

Zdroj: Obec Bavory

Poptávka rezervace

  Apartmán 1 - přízemí, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 2 - přízemí, vinice (Obsazenost)
  Apartmán 3 - 1. patro, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 4 - 1. patro, vinice (Obsazenost)